Thursday, January 27
Shadow

Сетевое сообщество

Педагогикалық шеберлік орталығы

Без рубрики, Сетевое сообщество
Педагогикалық шеберлік орталығы  (бұдан әрі-Орталық) «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Орталықты басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Орталық қызметкерлерінің ұйымдық құрылымы, мақсаттары, міндеттері мен функциялары Қоғамның Жарғысымен және Орталықтың ережесімен анықталады. Орталық қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (бұдан әрі – ТжКБ) жүйесі педагогтерінің біліктілігін арттыру және кәсіби дамыту болып табылады. Орталық қызметінің міндеттері: ТжКБ жүйесінің педагогтері мен басшыларының біліктілігін арттырудың тиімді моделін енгізу; Қазақстан Республикасының ТжКБ ұйымдарының басшылары мен педагогт...