Sunday, September 26

ТжКБ ұйымдарында білім беру процесін академиялық дербестікті есепке ала отырып модельдеу

ТжКБ ұйымдарында білім беру процесін академиялық дербестікті есепке ала отырып модельдеу - скачать Для того, чтобы оставить комментарий нужно зарегистрироваться здесь.    

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы оқу жұмысының тиімділігі

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарындағы оқу жұмысының тиімділігі - скачать Для того, чтобы оставить комментарий нужно зарегистрироваться здесь.

Педагогикалық шеберлік орталығы

Педагогикалық шеберлік орталығы  (бұдан әрі-Орталық) «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Орталықты басқару Қазақстан Республикасының заңнамасына және қоғамның жарғысына сәйкес жүзеге асырылады. Орталық қызметкерлерінің ұйымдық құрылымы, мақсаттары, міндеттері мен функциялары Қоғамның Жарғысымен және Орталықтың ережесімен анықталады. Орталық қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасының техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (бұдан әрі – ТжКБ) жүйесі педагогтерінің біліктілігін арттыру және кәсіби дамыту болып табылады. Орталық қызметінің міндеттері: ТжКБ жүйесінің педагогтері мен басшыларының біліктілігін арттырудың тиімді моделін енгізу; Қазақстан Республикасының ТжКБ ұйымдарының басшылары мен педагогт